Видак Митров је рођен 1815. године у Тушињи.
Као мали са оцем Митром одлази преко Таре и настањује се у село Станчани.
Умро је 1882. године у Станчанима, општина Пљева.
Имао је синове Савића и Милету.
Милета Видаков је рођен 1840. године у селу Стачанима, општина Пљевља.
Умро 1902. (1910. по унуку Момчилу) године у Кршу (Шаранцима) и сахрањен код цркве у Кршу.
Имао је синове Радисава, Вука, Млађена и Мика.
Савић Мрдаков рођен 1857. година у Станчанима, општина Пљевља.
Након преласка у Црну Гору, једно је вријеме живио у Шаранцима да би се 1905. године одселио у Нилшић.
Умро је у Никшићу 1922. године.
Имао је шест синова: Тома, Мила, Филипа, Баја, Тома (Пула), Милутина.
Радисав Милетин рођен 1875. године у Станчанима, општина Пљевља.
Учествовао је у I балканском и I свјетском рату и саставу Језерско - Шаранског батаљона.
Прешао 1914. године да живи у село Ворине, општина Пљевља.
Колонизирао 1945. године у Нови Сивац, Војводина, гдје је и умро 1948. године.
Ожењен је био Росом Бојовић са којом је иза себе оставио синове Душана, Драгутина, Момчила и Радомана
и пет кћери Милеву, Стану, Даринку, Савету и Даницу.

Милева Радисавова је рођена 1915. године. Удата Шљиванчанин, имала је четири сина и кћерку. Умрла је 2002. године.
Стана Радисавова је рођена 1918. Није била удата. Умрла је 2002 године.
Даринка Радисавова је рођена 1920. године. Умрла је 1936. године.
Савета Радисавова је рођена 1924. године. Удата Бајчета, имала је пет кћери. Умрла је 1999. године.
Даница Радисавова је рођена 1932. године. Умрла је 1971. године. Није имала дјеце.
Учествовао је у I балканском и I свјетском рату и саставу Језерско - Шаранског батаљона.
Прешао 1914. године да живи у село Ворине, општина Пљевља.
Колонизирао 1945. године у Нови Сивац, Војводина, гдје је умро новембра 1975. године.
Сахрањен у Сивцу.
Синови: Данило, Новица и Милутин.
Млађен Милетин рођен 1889. године у Станчанима, општина Пљевља.
Учествовао у I и II балканском и I свјетском рату.
У овим ратовима био у саставу Језерско - шаранског батаљона.
Учесник НОБ-а. Био члан сеоског, општинског и среског НОО среза Пљевља.
Умро у јуну 1978. године у Сивцу.
Имао је четири сина: Милоша, Ђура, Ђорђија и Новака.
Мико Милетин рођен 1902. године у Шаранцима.
Учесник НОБ-а.
Умро 1982. године у Сивцу.
Син Илија.
Томо Савићев рођен 1884. године у Станчанима, општина Пљевља.
Учесник је I балканског (рањен на Бардањолу) и I свјетког рата.
Из Никшића се 28. јуна 1928. године преселио у Кањижу - Бачка, као добровољац I свјетског рата.
За вријеме II свјетског рата провео је четири године у злогласном фашистичком логору Шарвар у Мађарској,
одакле се 1945. године вратио у Кањижу.
Тамо је живио до новембра 1964. године, када се преслио у Суботицу.
Умро је 1974. године у Суботици.
Синови: Радомир, Велимир, Милован, Петар, Данило и Видак.
Кћерке Драга и Љубица.
Миле Савићев рођен 1889. године у Станчанима, општина Пљевља.
Године 1915. вратио се из Америке као добровољац.
Умро је у затвору у Никшићу 1918. године, као талац за вријеме Аустро-Угарске.
Није се женио.
Филип Савићев рођен 1893. године у Станчанима, општина Пљевља.
По занимању лимар, умро 1965. године у Никшићу.
Није имао дјеце.
Бајо Савићев се одселио из Никшића у Београд 1919. године.
Био банкарски службеник.
Синови: Бранко и Боро.
Тома Пуле Савићев рођен 1899. године у Шаранцима.
Био месар. Умро у Никшићу 1962. године.
Синови: Јован, Милан, Савић, Драган и Милорад.
Милутин Савићев рођен 1905. године у Никшићу.
Завршио средњу грађевиснку школу.
Из Никшића одселио 1931. године у Свилајнац,
а 1932. године у Квадраци (Македонија) и тамо умро 1967. године.
Душан Радисавов рођен 1922. године у Воринама, општина Пљевља.
Погинуо 13. јуна 1943. године на Сутјесци као борац III санџачке пролетерске бригаде.
Драгутин Радисавов је рођен 1928. године у Воринама, општина Пљевља.
Завршио педагошку академију.
Живио је и радио у Београду, гдје је и умро 1987. године.
Није имао дјеце.
Момчило Радисавов рођен 1930. године у Воринама, општина Пљевља.
Заврштио је економски факултет као и Школу активних официра авијације.
Провео је 12 година у активној служби, након чега се повлачи и остаје резерни војни официр до 1986. године.
Пензионер, тренутно живи у Загребу.
Има синове Горана и Зорана.
Радоман зв. Зејо Радисавов рођен 1935. године у селу Вораниама, општина Пљевља.
Завршио је вишу финансијску школу.
Умро у децембру 1981. године у Београду, сахрањен у Сивцу.
Данило Вуков рођен у Воринама, општина Пљевља.
Учесник НОБ-а. Био капетан I класе.
Живeo у Краљеву па Београду, гдје је и умро.
Сахрањен у Сивцу.
Новица Вуков рођен у Воринама. Умро и сахрањен у Сивцу. Синови: Добрило и Драгомир и кћерка Нада.
Милутин Вуков умро као дијете.
Божо Млађенов умро као дијете.
Никола Млађенов умро као дијете.
Новак Млађенов рођен 1943. године у Воринама, општина Пљевља.
Пензионер, живи у Панчеву.
Има сина Милоша и кћерку Бранку.
Милош Млађенов рођен у Воринама, општина Пљевља.
Учесник НОБ-а. Умро 1982. године у Сивцу.
Син Радован и кћерка Милијана.
Ђуро Млађенов.
Учесник НОБ-а, официр УДБ-е. Умро
Син Бранко.
Ђорђије Млађенов рођен 1926. године у Воринама, општина Пљевља. Радио у Савезном секретеријату за НО. Пензионер.
Синови Стеван и Милан.
Новак Млађенов умро као дијете.
Илија Миков рођен у Воринама, општина Пљевља.
Умро 2010. године, сахрањен у Сивцу.
Није се женио.
Радомир Томов.
Капетан I класе.
За вријеме II свјетског рата био у логору Сталаг 17-б у Немачкој.
Умро 1994. године, сахрањен у Нишу.
Синови Горан и Томислав.
Велимир Томов, доктор економских наука.
Био редовни професор Економског факултета у Београду.
За вријеме II свјетског рата био двије године у логору Шћећин у Пољској.
Умро 2009 године у Београду, гдје је и сахрањен.
Синови Ненад и Бојан.
Петар Томов рођен у Кањижи.
Грађевински техничар.
Живи у Новом Саду.
Има сина Небојшу и кћерку Оливеру.
Милован Томов рођен у Никшићу.
Био службеник. Учесник у НОБ-у.
Живио у Суботици, гдје је умро 1994. године.
Синови Миленко и Мирослав.
Данило Томов рођен 1939. године у Кањижи.
Кожарски техничар, живи у Новом Саду.
Има сина Владимира и кћерку Сенку.
Видак Томов рођен 1936. године у Кањижи.
Био царински службеник, живио у Суботици.
Умро 2002. године у Суботици, гдје је и сахрањен.
Синови Миљана и Срђан.
Бранко Бајов наставник физике и математике.
Живи у Београду, има сина.
Боро Бајов професор математике и физике у Београду.
Има сина Аца.
Јован Томин (Пулов) рођен 1939. године.
Дипломирани инжињер организације рада.
Умро 1981. године у Никшићу.
Син Филип.
Милан Томин (Пулов) живио и радио у Никшићу.
Завршио филозофски факултет.
Умро 2011. године, сахрањен у Никшићу.
Има сина Тому и кћерку Мају.
Савић Томин (Пулов) живио у Добрату код Котора.
Био наставник у основној школи.
Умро 2012. године у Добрату, гдје је и сахрањен.
Кћерка Нађа.
Драган Томин (Пулов) живи у Никшићу.
Нема дјеце.
Милорад Томин (Пулов) живи у Никшићу.
Добрило (Бато) Новицин живео у Загребу, гдје је и умро.
Кћери: Зорана и Горана.
Драгомир Новицин.
Докторирао на Машинском факултету у Београду, гдје је професор.
Радован Милошев рођен 1947. године у Сивцу.
Пензионер, живи у Сивцу.
Има синове: Горана, Зорана и Млађена.
Бранко Ђуров живео у Београду.
Гдје је и умро 2010. године.
Син Марко.
Стеван Ђорђијев.
Има сина Александра и кћерку Дајану.
Милан Ђорђијев рођен у Београду.
Живи и ради у Београду као геометар.
Има сина Влада и кћерку Биљу.
Горан Радомиров рођен у Дебру, Македонија.
Живи у Пироту.
Има сина Марка и Кћерку Јелену.
Томислав Радомиров рођен у Нишу, гдје и живи.
Има сина Илију, и кћерку Ивану.
Ненад Велимиров рођен 1958. године у Београду, гдје и живи.
Трговац.
Има кћерку Миљану ('98).
Бојан Велимиров рођен 1963. године у Београду.
Има двије кћерке, Бојану и Ану.
Небојша Петров рођен 1965. године у Новом Саду, гдје и живи.
Кошаркашки тренер.
Има сина Данила и кћерку Тамару.
Миленко Милованов рођен у Суботици.
Живи у Загребу.
Има двије кћерке, Лану и Сандру.
Мирослав Милованов рођен у Суботици, гдје је и живио.
Умро 2012. године у Суботици.
Син Немања и кћерка Мирјана.
Владимир Данилов рођен у Батајници, гдје и живи.
Срђан Видаков рођен 1973. године у Суботици.
Живи и ради у Суботици, шпедиција.
Има сина Вељка.
Миљан Видаков рођен 1969. године у Суботици.
Живи и ради у Суботици као царински службеник.
Има синове Вукашина и Огњена и кћерку Петру.
Ацо Боров живи у Ивањици.
Иконограф.
Има четири кћерке.
Филип Јованов је рођен у Никшићу, гдје живи и ради.
Тома Миланов.
Горан Радованов рођен 1973. године. у Врбасу.
Завршио правни факултет, живи у Београду.
Зоран Радованов рођен 1975. године. у Сомбору.
Живи и ради у Новом Саду.
Млађен Радовано рођен 1983. године. у Сомбору.
Живи и ради у Сивцу.
Ожењен, има кћерку Милијану.
Немања Мирославов рођен у Суботици, гдје живи и ради.
Стоматолог.
Горан Момчилов је рођен 1972. године у Загребу.
Завршио је правни факултет у Загребу, магистрирао интелектуално власништво у Торину, манаџмент на Бледу.
Радио је у министарству науке у Републици Хрватској.
Тренутно ради у својој приватној фирми Legalis и судски је тумач за енглески језик.
Ожењен је Јеленом Шикић са којом има сина Ивора.
Зоран Момчилов је рођен 1966. године у Загребу.
Завршио је Филозофски факултет у Загребу.
Бави се писањм књига.
Није ожењен.
Ивор Горанов рођен 2011. године у Загребу.
Милош Новаков живи и ради у Дубајиу.
Владо Миланов рођен у Београду, гдје живи и ради.
Има сина Ђорђија и кћерку.
Ђорђије Владов дијете.
Александар Стеванов.
Марко Владов рођен у Београду, гдје и живи.
?
Вукашин Миљанов.
Огњен Миљанов.
Вељко Срђанов.
Илија Томиславов живи у Нишу.
Марко Горанов рођен 1985. године.
Живи у Пироту.
Данило Небојшин.
Александар Милорадов је рођен у Никшићу 1988. године.
Завршрио средњу економску школу.
Живи у Никшићу.
Милан Томов рођен 2011. године.
Никола Томов је рођен 2012. године.
Срђа Јованов је рођен у Никшићу.
Докторирао је у Америци, тамо живи и ради.
Миливоје Радисавов је рођен 1926. године у Воринама, општина Пљевља.
Умро је као дијете 1928. године. Сахрањен је у Воринама.