Саво Ђоно Митров рођен у Брајковачи - Шаранци.
Умро и сахрањен у Крупицама.
Имао седам синова: Димитрија, Јосифа, Комнена, Јефта, Огњена (Бећа), Милана и Ивана.
Димитрије Савов (Ђонов) рођен у Крупицама.
Умро као дијете, сахрањен у Крупицама.
Јосиф Савов (Ђонов) рођен у Крупицама.
Умро као дијете, сахрањен у Крупицама.
Комнен Савов (Ђонов) рођен у Крупицама.
Умро као дијете, сахрањен у Крупицама.
Јефто Савов (Ђонов) рођен у Крупицама 1859. године.
Умро 1929. године у Павином Пољу, гдје је и сахрањен.
Убио Аска Одова Реџовића.
Учествовао је у I балканском рату, гдје је и рањен на Мојковцу 1912. године у првом јуришу.
Учествовао је и у I свјетском рату, у саставу Ускочког батаљона (Вод Зековића).
Није имао дјеце, усвојио је синовца Манојла, сина Иванова.
Огњен Бећо Савов (Ђонов) рођен 1873. године у Крупицама.
Преселио се 1919. године у Гранчарево код Томашева.
Учесник у I балканском и I свјетском рату.
Рањен је на Гласинцу 1914. године у десну руку.
Ратовао је у саставу Ускочког батаљона (Вод Зековића).
Умро фебруара 1958. године у Гранчареву, а сахрањен у сеоском гробљу Муслићи код Томашева.
Имао је три син: Давида, Вукосава и Гавра.
Милан Савов (Ђонов) рођен у Крупицама.
Убио га је 1897. године Аско Одов.
Сахрањен у породичном гробљу у Крупицама.
Иван Савов (Ђонов) рођен у Крупицама 1885. године.
Умро је 1904. годне и сахрањен на Тушинским Барама, а 1961. године, пренијет је и сахрањен код цркве Павином Пољу.
Оженио се у тринаестој години, и имао сина Манојла.
Давид Огњенов (Бећов) живео у Гранчареву.
Учесник је у I балканском и I свјетском рату, као борац Ускочког батаљона (Вод Зековивића).
Учесник је НОБ-а.
Био је предсједик сеоског НО, економ и делегат општинског НОО.
Синови: Петар, Драгоје, Никола и Комнен.
Вукосав Огњенов (Бећов) рођен у Гранчареву.
Умро у двадесетој години, приликом одслушења кадровског рока.
Преније је и сахрањен у родном мјесту.
Није се женио.
Гавро Огњенов (Бећов) је рођен у Црвеном Ждријелу у Сињавини, 28. јуна 1913. године. Уписао се на правни факултет 1936. године у Београду.
Од 1933. до 1936. године радио је као поштански чиновник и завршио поштанску школу.
Радио је на Цетињу, у Улцињу, Косовској Митовици и Земуну.
Често је премјештан због напредних идеја.
На почетку рата је пао у заробљеништви, али је успио да побегне и одмах је пристуио НОБ-у.
Био је први секретар Општинског народноослободилачког одбора у општини Шаовићи (Томашево) 1942. године.
Био је у Трећој пролетерској НОУ бригади.
Погинуо је фебруара 1944. године, на Кашицама код Камене Горе, као командир чете.
Манојле Иванов рођен у Црвеном Ждријелу 1902. године.
Умро је јуна 1958. године и сахрањен у Павином Пољу.
Синови: Јован, Новак, Мирчета, Миљан, Милош, Душан, Новица, Вукоман (Мишо),
а једaн је умро одмах по рођењу , без имена. Кћери Радмила и Даринка.
Петар Давидов, радик, живи у Никшићу.
Синови Вукосав и Здравко.
Драгојле Давидов земљорадник, живио у Гранчареву.
Није имао дјеце.
Никола Давидов, земљорадник, живи у Гранчареву.
Син Велизар.
Комнен Давидов умро као дијете.
Миљан Манојлов је рођен 1920. године у Боану.
Бавио се земљорадњом.
Учесник у НОБ-у, као борац IX црногорске бригаде.
Умро 2000. године, сахрањен у Павином Пољу.
Синови Томислав, Војсилав и Велимир и кћерке Јованка, Ковиљка, Драгица и Зорица.
Милош Манојлов живио у Чокрлијама код Томашева.
Бавио се земољорадњом.
Умро 1996. године.
Синови Милован (Мујо), Слободан и Зоран.
Душан Манојлов живи у Павином Пољу, земљорадник.
Синови Сретен, Његош и Бан.
Новица Манојлов је рођен 1934. године. Завршио филозофски факултет, професор.
Живи у Бијељини.
Синови: Жељко и Миленко.
Вукоман Манојлов , земљорадник, живи у Чокрлијама код Томашева.
Синови Здравко и Славко.
Јован Манојлов умро као дијете.
Новак Манојлов умро као дијете.
Мирчета Манојлов умро као дијете.
Вукосав Петров, фудбалер, живи у Никшићу.
Здравко Петров живио у Никшићу. Није имао дјеце.
Велизар Николин рођен 1966. године.
Живи у Чокрлијама, земљорадник.
Томислав Миљанов је рођен 1943. године.
Професор физичког васпитања у пензији.
Живи у Београду.
Има сина Владимира и кћерку Јелену.
Војислав Миланов је рођен 1948. године.
Професор физике у пензији.
Живи у Бачкој Паланци.
Има кћерке Миљану и Јелену.
Велимир Миљанов је рођен 1952. године.
Живи у Француској.
Има сина Мијата.
Слободан Милошев.
Синови Владан и Иван.
Зоран Милошев машинбравар.
Милован Мујо Милошев је рођен у Боану.
Конфекционар, у пензији.
Живи у Бијелом Пољу.
Има четири кћерке: Биљана, Љиљана, Ивана и Гордана.
Бан Душанов.
Његош Душанов.
Сретен Душанов.
Миленко Новицин.
Жељко Новицин.
Славко Вукоманов.
Здравко Вукоманов живи и ради у Никшићу.
Има синове Бориса, Милоша и Филипа.
Владимир Томиславов.
Иван Слободанов живи и ради у Новом Саду.
Има двије кћерке.
Владан Слободанов живи и ради у Новом Саду.
Има сина Лазара.
Бојан Вукосавов рођен у Никшићу 1990. године. Студент географије.
Владимир Вукосавов рођен у Никшићу 1985. године. Правник.
Лазар Владанов је рођен 2014. године у Новом Саду.
Милош Здравков.
Борис Здравков.
Филип Здравков.
Лука Славков.
Стефан Славков.
Данило Зоранов.
Мијат Велимиров.