Перко Милијин рођен 1815. године у Тушини, а умро 1888. године.
Сахрањен је у родном мјесту.
Учествовао је у чети која је убила Смаил-Агу (1840) и у боју на Боровој глави исте године.
Имао је сина Ђорђија.
Ђорђије је рођен у Тушини 1840. године, а умро у Тушини 1909. године гдје је и сахрањен.
Учесник је у ратовима Турске и Црне Горе од 1876-1878. године.
Имао је синове Милију и Саву од прве, и Млађена, Јовицу, Новицу (близанци) и Душана од друге жене.
Милија Ђорђије је рођен 1894. године у Тушини.
Учесник у I балканском и I свјетском рату.
Ишао у Америку, послије I свјетског рата одселио у Бијело Поље.
Сахрањен у Никшићу.
Синови Милосав и Милисав.
Кћерке Марија, Љубица и Милица.

Марија Милијина је била стоматолог. Носилац партизанске споменице. Удата Кадић, живјела у Словенији.

Љубица Милијина је носилац партизанске спопменице. Удала се за Италијанског официра Ђанија Росинија,
који је помагао партизане и спасао Милијину породицу од стријељања за вријеме другог свјетског рата.
Сава Ђорђијев рођен 1878. године у Тушини.
Ишао у Америку.
Учесник I балканског и I свјетског рата.
Умро 1965. године, сахрањен у Сировцу.
Од прве жене синови Ћиро и Милорад од друге Митар.
Млађен Ђорђијев рођен у Тушини.
Учесник у I балканском и I свјетском рату.
Погинуо 1918. године у Колашинској бистрици.
Јовица Ђорђијев рођен у Тушини.
Умро 1918. године од шпањолице на Малинску, гдје је и сахрањен.
Новица Ђорђијев рођен у Тушини.
Умро 1918. године од шпањолице на Малинску, гдје је и сахрањен.
Душан Ђорђијев рођен у Тушини.
Умро је 1918. године од шпањолице на Сињавини - Црвеном Ждријелу, гдје је и сахрањен.
Милосав Милијин је рођен 1914. године у Ускоцима.
Као радник се преселио из Бијелог Поља у Краљево.
Умро је 1978. године у Краљеву, гдје је и сахрањен,
послије пренешен у породичну гробницу у Никшић.
Има сина Миодрага.
Милисав Милијин рођен у Бијелом Пољу.
1941. године ступио у НОБ.
Био је борац III санџачке пролетерске бригаде.
Погинуо на Сутјесци 13. јула 1943. године.
Сахрањен у Бијелом Пољу, послије пренешен у
породичну гробницу у Никшић.
Ћиро Савин погинуо као борац у НОР-у.
Милорад Савин погинуо као борац у НОР-у.
Митар Савин рођен 1963. године у Боану.
Живи у Сировцу (Боан), бави се пољопривредом.
Има синове Петра, Саву и Ивана.
Кћери Наташа и Ивана.

Наташа завршила Социологију на Филозофском факултету у Никшићу.Удата на Жабљак у Лаловиће.

Ивана завршила средњу медицинску. Удата у Боану у Микиће.
Миодраг Милосавов је рођен 1950. године у Краљеву, гдје и живи.
Завршио вишу цариснку, бавио се међународном шпедицијом. Пензионер.
Има кћерке Марију и Љупку.

Марија рођена 1981. године, професор књижевоности, живи у Београду.
Љупка је рођена 1985. године, завршила Економски факултет, живи и ради у Београду.
Иван Митров рођен 1993. године.
Завршио средњу стручну школу у Никшићу.
Сава Митров рођен 1990. године.
инжењер наутике, завршио поморски факултет у Котору.
Петaр Митров рођен 1988. године.
Мастер менаџер за тероризам, организовани криминал и бјезбедност завршио у Београду.
Живи и ради у Београду.